Write For Us

Asil Music - بانو الهه، استاد شجریان- ترانه زیبای طلیعه بهار

Loading...
Google Rank
1,265 Views
Published

آرد، آرد صبا از بّر تو، عطر گل از بستر تو، زان مرمرین پیکر تونرگس شود خیره بر آن، چشمان افسونگر تو، بنفشه شرمنده شود، زان عطر جان پرور توآرد صبا خرمن گل، ریزد ز پا تا سر تو، آرد صبا خرمن گل، ریزد ز پا تا سر توناامیدی ز من گریزد که ز تو دمی نتوانم، نتوانم که جان به پیش قدمت نفشانمجلوه گر چو گوهری، همچو نور سَحری، قبله گاه هنریآرد، آرد صبا از بّر تو، عطر گل از بستر تو، زان مرمرین پیکر تونرگس شود خیره بر آن، چشمان افسونگر تو، بنفشه شرمنده شود، زان عطر جان پرور توآرد صبا خرمن گل، ریزد ز پا تا سر تو، آرد صبا خرمن گل، ریزد ز پا تا سر توتو بخت پیروز منی، بهار و نوروز منینمی روی از دل من، که مایه سوز منیخوش فارغ از من، در خواب نازی، رویت چه جلوه ها کند بگشا دو چشمت، تا جام باده، میخانه را رها کنمامید من، قرار من، ای عشق پایدار من، باشد روی نکوی تو، طلیعه بهار من

Category
POP
Tags
بانو الهه، استاد شجریان, طلیعه بهار, استاد شجریان, بانو الهه
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment